Nadace Sirius podpořila Poradenské centrum

Nadace Sirius podpořila Poradenské centrum
1. 2. 2016 Novinky Poradenské centrum

logo_siriusNadace Sirius vyhlásila v roce 2015 grantovou výzvu s názvem Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče.

V této výzvě uspěl ve vícekolovém grantovém řízení náš projekt Poradenské centrum pro děti a mládež.

Díky ročnímu grantu můžeme rozšířit činnost a pomoci většímu počtu dětí z dětských domovů, výchovných ústavů a náhradní rodinné péče.

Velmi děkujeme.Sdílejte článek:
O autorovi
Poradenské centrum Poradenské centrum pomáhá připravovat děti a mladé lidi z ústavních zařízení nebo v pěstounských rodin na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Naše práce je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poskytujeme poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik dovedností a další sociálně terapeutické aktivity. Důraz je kladen na vytváření bezpečného, dostupného prostředí a důvěru mezi pracovníky a dětmi.