Měsíc: Duben 2022

Průvodce „Společně po svých“
12. 4. 2022 Archiv, Novinky

Dne 9. března proběhl v Praze křest průvodce Společně po svých. Publikace je určená pro všechny, kteří ovlivňují životy dětí, dospívajících a mladých dospělých vyrůstajících v pobytových zařízeních a podílejí se na jejich osamostatňování. Přináší souhrnný pohled na témata, kterým bychom měli věnovat pozornost při přípravě mladých lidí v ústavní péči na samostatný život. Průvodce vznikl díky

Celý článek