Rubrika: Lidská práva

Lidská práva

Lidská práva jsou nejdůležitější práva každé lidské bytosti na této planetě. Někdy se nazývají právy základními, protože v minulosti to byla právě tato práva, která se zakotvila v prvních zákonících a ústavách nejdříve. V této rubrice naleznete články o tom, co jsou naše základní lidská práva a svobody, možnosti bránit se bezpráví apod.

Základní dokumenty zajišťující lidská práva
27. 10. 2019 Lidská práva, Poradna

Žijeme v demokratické společnosti a ta se vyznačuje tím, že máme mnoho práv. Tato práva nesmí být porušována, což nám zaručují dokumenty, které naše republika přijala, jako je například Úmluva o právech dítěte, Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních lidských práv a svobod atd. Svých práv se můžeme dovolávat u soudů a jiných orgánů. Zároveň

Celý článek