Užitečné odkazy ve vztahu k náhradní péči

Užitečné odkazy ve vztahu k náhradní péči
27. 10. 2019 Poradna, Rodina a náhradní péče Poradenské centrum

Ústavní výchova nahrazuje výchovu rodičů v rodinném prostředí, kteří se z různých důvodů nemohou o své děti starat.

V ČR existují dva typy ústavní výchovy. Děti do tří let jsou umísťovány do kojeneckých ústavů či dětských domovů, které jsou spravovány Ministerstvem zdravotnictví. Děti starší jsou umísťovány do takzvaných školských zařízení, která spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tato zařízení jsou diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav a středisko výchovné péče.

[carousel_slide id=’2370′]

Užitečné odkazy:Sdílejte článek:
O autorovi
Poradenské centrum Poradenské centrum pomáhá připravovat děti a mladé lidi z ústavních zařízení nebo v pěstounských rodin na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Naše práce je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poskytujeme poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik dovedností a další sociálně terapeutické aktivity. Důraz je kladen na vytváření bezpečného, dostupného prostředí a důvěru mezi pracovníky a dětmi.