Bezhotovostní převod

Bezhotovostní převod

Odeslání finančního daru nebo možné nastavení trvalého příkazu přímo ve Vaší bance nebo internetovém bankovnictví. Převod nastavte ve prospěch našeho dárcovské účtu č. 290 490 3359 / 0800 vedeného u České spořitelny.