Ukončení spolupráce

Ukončení spolupráce

Ukončení poskytovaných služeb je předem plánováno (pokud to je možné) s uživateli a může nastat na základě důvodů uvedených v dohodě o spolupráci, tedy za těchto okolností:

– ze strany uživatele:

  • naplnění stanovených cílů
  • uplynutí platnosti smlouvy o poskytování služby
  • ze strany uživatele bez udání důvodu

– ze strany poskytovatele (PC):

  • okamžité ukončení poskytování sociální služby (sankčně): jestliže uživatel hrubě nebo opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy.
  • pokud nebude poskytovatel schopen zejména z ekonomických, provozních, odborných, ale i jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou službu.