Principy

Principy
  • partnerský přístup
  • přístupnost – služba je poskytována podle potřeb uživatelů, uživatelé mají možnost kdykoliv požádat o pomoc
  • dobrovolnost – uživatelé se mohou dobrovolně zúčastňovat aktivit a služeb, mohou odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemají zájem nebo mají jakékoliv zábrany
  • individuální přístup
  • akceptování svobodné volby uživatele – uživatel si sám zvolí rozsah využívání nabízených služeb, rozhoduje o vstupu, využívání a ukončení služby
  • diskrétnost – veškeré informace o uživatelích jsou přísně důvěrné, dle daných zákonů jsou pracovníci vázáni mlčenlivostí
  • rovnost – na poskytované služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, sociálního postavení, víry a náboženství, názorového smýšlení či sexuální orientace
  • respekt – pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí
  • profesionalita