Práva

Práva
V Poradenském centru zaručujeme tato práva:
 • dodržování lidských práv a zákonů ČR,
 • dodržování práv ze strany pracovníků PC,
 • na ochranu před násilím a škodlivými vlivy,
 • na ochranu osobních a citlivých údajů,
 • žádat a dostávat informace v přiměřené míře a obsahu,
 • na zachování naší mlčenlivosti, na rovnost šancí, na zachování lidské důstojnosti,
 • na individuální, nestranný a profesionální přístup včetně dodržování společenských pravidel ze strany pracovníků PC,
 • slušnou formou říci, co si myslíš /právo svobodného projevu/,
 • v průběhu služby změnit klíčového pracovníka,
 • využívat všechny nabízené aktivity služby v návaznosti na Individuální plán
 • zúčastňovat se vybraných aktivit a služeb, můžeš odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemáš zájem nebo máš jakékoliv zábrany,
 • v průběhu poskytování služby měnit na základě vzájemné dohody tvoji sociální zakázku, cíle /způsob dosažení cíle/,
 • nahlížet do dokumentace, která je k tvé osobě vedena,
 • podat stížnost v rámci jakékoli věci, a to kterémukoli pracovníkovi PC, o čemž jsi na počátku služby proškolen,
 • odmítnout službu /právo svobodné volby a rozhodování/,
 • ukončit kdykoliv smlouvu o poskytování služby PC.