Nabídka aktivit

Nabídka aktivit
Našim klientům poskytujeme
 • Poradenství – osobní, telefonické, elektronické (e-mail, Facebook)
 • Individuální konzultace s uživateli
 • Víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost (nácvik dovedností pro zvládání situací v samostatném životě, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické, preventivní a zátěžové aktivity)
 • Skupina osobnostního rozvoje (poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické aktivity)
 • Týdenní nácvikový pobyt
 • Poskytování služeb v terénu
 • Semináře a vzdělávací aktivity
 • Doprovázení
 • Seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
 • Příručka pro děti odcházející z dětských domovů nebo pěstounské péče
 • Spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi
 • Terapie
 • Síťová setkávání