Cílová skupina

Cílová skupina

Poradenské centrum je určeno pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let, kteří

  • mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ústavní výchovou, nebo jsou touto skutečností ohroženi,
  • jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
  • jsou klienty probační a mediační služby

a potřebují pomoc a podporu zejména v oblastech: problémové chování, vztahy, samostatný život, psychická nepohoda.

Zájemce o služby Poradenského centra nelze přijmout v těchto případech:

  • Poradenské centrum neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
  • Zájemce nespadá do cílové skupiny Poradenského centra.
  • Poradenské centrum nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.
  • Zájemci byla v době kratší 6 měsíců vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.