Cíle

Cíle

Cílem Poradenského centra je uživatel, který

  • má informace a dovednosti v oblastech potřebných pro současný a budoucí samostatný život,
  • zná svá práva a povinnosti,
  • umí zvládat obtížné a náročné situace,
  • umí porozumět sobě a ostatním lidem.