Základní dokumenty zajišťující lidská práva

Základní dokumenty zajišťující lidská práva
27. 10. 2019 Lidská práva, Poradna Poradenské centrum

Žijeme v demokratické společnosti a ta se vyznačuje tím, že máme mnoho práv. Tato práva nesmí být porušována, což nám zaručují dokumenty, které naše republika přijala, jako je například Úmluva o právech dítěte, Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních lidských práv a svobod atd. Svých práv se můžeme dovolávat u soudů a jiných orgánů.

Zároveň s právy máme ale také povinnosti, které jsou součástí těchto dokumentů.

 

Užitečné odkazy:

 

Sdílejte článek: