Základní dokumenty zajišťující lidská práva

Základní dokumenty zajišťující lidská práva
27. 10. 2019 Poradna, Lidská práva Poradenské centrum

Žijeme v demokratické společnosti a ta se vyznačuje tím, že máme mnoho práv. Tato práva nesmí být porušována, což nám zaručují dokumenty, které naše republika přijala, jako je například Úmluva o právech dítěte, Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních lidských práv a svobod atd. Svých práv se můžeme dovolávat u soudů a jiných orgánů.

Zároveň s právy máme ale také povinnosti, které jsou součástí těchto dokumentů.

 

Užitečné odkazy:Sdílejte článek:
O autorovi
Poradenské centrum Poradenské centrum pomáhá připravovat děti a mladé lidi z ústavních zařízení nebo v pěstounských rodin na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Naše práce je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poskytujeme poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik dovedností a další sociálně terapeutické aktivity. Důraz je kladen na vytváření bezpečného, dostupného prostředí a důvěru mezi pracovníky a dětmi.